Project Description

Описание на продукта
устройството TSCD е удобно за ползване за идеално свързване на тръбички за стерилни конекторни трансферни сакове, както и за широка гама други лабораторни приложения. Проектирано е за осигуряване на качесво, надеждност и гъвкавост, TSCD II устройството създава затворена система от pVC връзки използвайки всякакви комбинации от мокро и сухи тръбички.

Продуктов код
ME-SC203AH