Project Description

Описание на продукта
Ножчетата за стерилно свързване от TSCD II се загряват до 300 °C запазвайки стерилността при срязването и слепването, непозволявайки да се образуват частици или химични остатъци в тръбичките

Продуктов код
SC * W017