Project Description

Описание на продукта
Сиситемата Trima Accel включва апарат Trima Accel и сет от тръбички и разтвори с които се извършва избрания вид колекция. Системата използва центрофуга за да сепарира цялата кръв на нейните компоненти: тромбоцити, плазма и еритроцити. След това, системата Trima Accel събира компоненти базирайки се на приоритетите избрани от клиента и физиологията на донора и кръвните му показатели.

Продуктов код
81000