Project Description

Описание на продукта
TOMEs може да облекчи работата на операторите, подобрявайки производителността на кръвните центрове. С вдустранната комуникация и централизираното конфигуриране на устройството Вие можете да направлявате Вашите оператори, да прихващате техните действия и да контролиррате Вашите процеси във всяка една тяхна стъпка, използвайки проследяване от екран, кръстосани проверки и ителигентни баркодове.

Продуктов код