Project Description

Описание на продукта
Бързо и лесно за използване това следващо поколение устройство ще ви позволи дълги години използване за силиране на тръбички, осигуряващо високо качество на силирането за от 0,5 до 3 секунди. Компактно и леко, то е подходящо както за самостоятелно, така и за каскадно използване. Оптичното детектиране на тръбичките позволява прцизно силиране, LED индикатор предупреждава оператора за грешки, а точно насочената енергия предпазва от хемолиза.

Продуктов код
ME-TSEAL2B