Project Description

Описание на продукта
T-ACE II е автоматичен екстрактор за кръвни компоненти за стандартизирана преработка на центрофугирана кръв. Устройсвото е проектирано за използване с всички масово прилагани системи сакове от топ енд ботъм или топ енд топ конвенционални видове, със или без вграден фитър/филтри. Протоколите за преработка позволяват широк спектър от процедури за сепариране при първа и втора сепарация (RBC, PRP, BC, PPP, PC).

Продуктов код