Project Description

Описание на продукта
12 кръвни сака
5.100 rpm
8,578 x g

Хладилна центрофуга с летящи ротори, с гнезда за кръвни сакове и тръбички. Опционално – водно охлаждане, RS232 интерфейс за баркод скенер.

Продуктов код
8KBS