Project Description

Описание на продукта
Бърза и ефективна, системата Reveos преработва четири единици цяла кръв за единицаа време. Използвайте Вашате система Reveos, за да произведете червени кръвни клетки, обезлефкоцитена плазма, междинни тромбоцити за пулинг и остатъчни левкоцити със един цикъл на центрофугата.

Продуктов код