Project Description

Описание на продукта
Rad-Sure™ XR индикаторите за облъчване на кръв осигуряват позитивно визуално потвърждение на радиацията на определена минимална доза. Произведени от Gafchronic™ филм,м дозиметарът с най-висока резолюция в света Rad-Sure™ XR е стандартът за индикатори за облъчване на кръв повече от 25 години. Преди кръвният продукт и прикNot Irradiatedачения към него индикатор да бъдат облъчени, индикаторът показва “необлъчено” (Not Irradiated). След облъчването на кръвния продукт и прикачения към него индикатор думата “НЕ” (NOT) се затъмнява и индикатора се чете “ОБЛЪЧЕНО” (IRRADIATED). Те трябва да бъдат използвани с X-ray облъчватели, които употребяват x-rays генерирани от 160 kVp източници, които са филтрирани през 0.38 мм мед, или 150 kVp източници, които са филтрирани през 1 мм алумний

Продуктов код
Rad-Sure XR 15 Gy – 831396
Rad-Sure XR 25 Gy – 831398