Project Description

Описание на продукта
Напълно автоматизиран най-съвременен инструмент, който оптимизира Вашия лабораторен работен процес чрез пълна автоматизацич на по – голяма част от Вашия ръчен труд, използвайки проверени технлогии, които подсигуряват качествени резултати на тестовете. Краткото време за ръчна обработка на NEO добавено към високият му производствен капацитет водят до най – висока ефективност в автоматизираните изследвания – идеален за донорски центрове с висок обем на пациентски лаборатории. Спектър тесттое: ABO/RH типизиране; Салбо Д; RH фенотипизиране; Kell фенотипизиране; донорско потвърждаване; Разширено фенотипизиране; Скрийнинг за антитела (2 клетки, 3 клетки & пуул от клетки); Идентифициране на антитела (първичен панел, RH1 положителен панел, RH1 отрицателен панел); IgG директен аглутационен тест (DAT); IgG кросмач; CMV скрининг; TPHA скрининг

Продуктов код
0064600