Project Description

Описание на продукта
Системата Mirasol за патогенна редукция е уникална в използването на свойствата на рибофлавина (витамин В2) и ултравиолетови лъчи, за да редуцират инфекциозния патогенен товар и инактивират остатъчните бели кръвни клетки в кръвните продукти. Системата Mirasol превръща патогените в безопасни чрез използването на немутагенен нетоксичен метод елиминирайки необходимостта от отстраняване на фотохимични агенти преди кръвопреливане – правейки третираните кръвни продукти незабавно подходящи за лечение на пациенти.

Продуктов код
11000