Project Description

Описание на продукта
Дали ще се нуждаете от извършване на процедура за намаляване броя на тромбоцитите или левкоцитите, съвременната система Spectra Optia e проектирана да Ви даде избор и прецизност

Продуктов код
10310+70040