Project Description

Описание на продукта
Криосистеми К серия предлагат надеждно съхранение на течен азот с контролирана температура между – 100° C до – 196° C. Комбинирано с безопасността на автоматичните аларми и лесния достъп до съхраняваните продукти, уникалната Temperature Gradient Suppression система силно подобрява температурата на съхранение и възстановяване на газовата фаза.

Продуктов код