Project Description

Описание на продукта
Напълно автоматизиран бенчтоп анализатор, който предоставя пълна автоматизация и ненадминато кратко време за тестовете съчетано с компактни размери. ECHO е перфектно пригоден за малки до средни лаборатории или като бек ъп система за ползвателите на NEO. Тест спектър: ABO/RH типизиране; Слабо Д; RH фенотипизиране; Kell фенотипизиране; Потвърждаване на донори; Скрийнинг анти тела (3 клетки); Идентификация на анти тела (първичен панел, RH 1 положителен панел и RH 1 отрицателен панел; IgG ДАТ; IgG кросмач;

Продуктов код
0087000