Project Description

Описание на продукта
Dose-Map ™- предоставя прост и проактивен метод за осигуряване на точността на дозата получена от облъчвателя. Това е бърза и лесна процедура, кочто всеки, който знае как да борави с облъчватели на кръв може да извърши. Касетата Dose-map се поставя в облъчвателя за един цикъл. Вътре в касетата има парченце Gafchromic™ филм, дозиметърът с най – висока резолюция в света. Gafchromic™ позволява ясна и точна картина за това как работи облъчвателят по време на нормален цикъл на облъчване. В допълнение към това, измерванията с Dose-Map ™ са индексирани към аланин, който се облъчва успоредно с Gafchromic™ филма. Аланинът е международно признат стандарт за дозиметричен трансфер. След облъчването Dose-map касетата просто се връща на Ashland за анализ и ще ви бъде издаден доклад.

Продуктов код