Project Description

Описание на продукта
Archimede е автоматичен екстрактор на кръвни компоненти от цяла кръв. Той позволява разделянето на еритроцити, бъфи коут и тромбоцити от богата или бедна плазма и тромбоцитен концентрат.

Продуктов код