Project Description

Описание на продукта
За получаване на еритроцити и плазма от цяла кръв с добавен разтвор

Продуктов код
20001068130