Project Description

Описание на продукта
Еднопътен, с двойна камера, LATEX FREE инжекционен порт, мъжки луер лок

Продуктов код
TS657023-O