Project Description

Описание на продукта
Еднопътен спайк с порт за инжектиране

Продуктов код
EL927000-O