Project Description

Описание на продукта
Два сака за тромбоцити, един сак плазма, един сак RBC, без линия ауто PAS

Продуктов код
80400