Project Description

Описание на продукта
2 сака за тромбоцити, 1 сак за плазма, 1 сак RBC, с линия ауто PAS

Продуктов код
80410