Project Description

Описание на продукта
3 сака за тромбоцити, 3 сака плазма, без RBC сак, с линия ауто PAS

Продуктов код
80310