Project Description

Описание на продукта
Spectra Optia също така предлага протокол TPE (терапевтична плазма обмяна – плазма фереза)

Продуктов код
10220