Project Description

Описание на продукта
Осигурява гъвкавост при изпълнение на няколко вида RBCX процедури (Обмяна на червени кръвни клетки), всяка адаптирана към нуждите на Вашия пациент, за да подпомогне предварително по-нататъшните Ви действия

Продуктов код
10220