Project Description

Описание на продукта
Системата Spectra Optia Ши позволява да постигнете ефективно събиране на мононуклеарни клетки (MNC). В допълнение, можете да персонализирате всяка процедура, за да отговорите на специфичните нужди на всеки пациент.

Продуктов код
10110