Project Description

Описание на продукта
Двупътен инфусет, PVC DEHP FREE, с У инжекционен порт, Latex FREE, с мъжки луер лок

Продуктов код
IS164083-O