Project Description

Описание на продукта
Системата Spectra Optia е водещата в областта си платформа за терапевтична афереза, обработка и събиране на клетки, кочто позволява на операторите да отделят повече време, фокусирайки се на грижата за пациента. Тази модерна система използва технология на центрофугиране при непрекъснат поток и оптично улавяне като по този начин осигурява на оператора възможността да изпълнява широк спектър от аферезни процедури на една единствена платформа

Продуктов код
61000