window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143835910-4');

Лефкоцитен филтър за тромбоцити, лабораторен модел

2019-07-19T15:09:12+03:00

Описание на продукта За получаване на еритроцити и плазма от цяла кръв с добавен разтвор Продуктов код 20004046520

Лефкоцитен филтър за тромбоцити, бедсайд с префилтър

2019-07-19T15:09:07+03:00

Описание на продукта За получаване на еритроцити и плазма от цяла кръв с добавен разтвор Продуктов код 20004068145

Филтър за промити еритроцити, лабораторен модел

2019-07-19T15:08:50+03:00

Описание на продукта За получаване на еритроцити и плазма от цяла кръв с добавен разтвор Продуктов код 20001068150

Еритроцитен филтър, бедсайд с двоен вход на префилтъра

2019-07-19T15:08:31+03:00

Описание на продукта За получаване на еритроцити и плазма от цяла кръв с добавен разтвор Продуктов код 20011268115

This website uses cookies and third party services. Settings Ok