window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143835910-4');

Филтър за обезлефкоцитяване лабораторен тип

2019-07-19T13:31:53+03:00

Описание на продукта Филтърът за обезлефкоцитяване B-Leuko е предназначен за обезлефкоцитяване на концентрати еритроцити и цяла кръв Продуктов код 1570040 [...]

Филтър за обезлефкоцитяване , бедсайд, с клапан за въздух, с един спайк.

2019-07-19T13:31:51+03:00

Описание на продукта Филтърът за обезлефкоцитяване B-Leuko е предназначен за обезлефкоцитяване на концентрати еритроцити и цяла кръв Продуктов код 1570013 [...]

Филтър за обезлефкоцитяване , бедсайд, без клапан за въздух, с един спайк.

2019-07-19T13:31:50+03:00

Описание на продукта Филтърът за обезлефкоцитяване B-Leuko е предназначен за обезлефкоцитяване на концентрати еритроцити и цяла кръв Продуктов код 1570012 [...]

Филтър за обезлефкоцитяване, бедсайд, с клапан за въздух, с два спайка.

2019-07-19T13:31:49+03:00

Описание на продукта Филтърът за обезлефкоцитяване B-Leuko е предназначен за обезлефкоцитяване на концентрати еритроцити и цяла кръв Продуктов код 1570011 [...]

Филтър за обезлефкоцитяване, бедсайд, без клапан за въздух, с два спайка.

2019-07-19T13:31:48+03:00

Описание на продукта Филтърът за обезлефкоцитяване B-Leuko е предназначен за обезлефкоцитяване на концентрати еритроцити и цяла кръв Продуктов код 1570010 [...]

Филтър за обезлефкоцитяване лабораторен тип с префилтър

2019-07-19T13:31:47+03:00

Описание на продукта Филтърът за обезлефкоцитяване B-Leuko е предназначен за обезлефкоцитяване на концентрати еритроцити и цяла кръв Продуктов код 1570041 [...]

This website uses cookies and third party services. Settings Ok