window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143835910-4');

Rad-Sure™ XR x – ray индикатори за облъчване на кръв

2019-07-19T13:22:30+03:00

Описание на продукта Rad-Sure™ XR индикаторите за облъчване на кръв осигуряват позитивно визуално потвърждение на радиацията на определена минимална доза. [...]

Rad-Sure™ гама индикатори за облъчване на кръв

2019-07-19T13:22:28+03:00

Описание на продукта Rad-Sure™ гама индикатори за облъчване на кръв осигуряват позитивно визуално потвърждение на облъчването на определена минимална доза. [...]

This website uses cookies and third party services. Settings Ok